2024 SZKOŁA FACYLITACJI W KRAKOWIE

SZKOŁA FACYLITACJI STACJONARNA W KRAKOWIE 2024

Zapraszamy na Szkoły Facylitacji Pathways w KRAKOWIE.

Szkoła Facylitacji Pathways to kurs certyfikujący do roli facylitatora, podczas którego uczymy praktycznych umiejętności facylitacyjnych.

Nasza szkoła łączy narzędzia facylitacji i proces grupowy, rozwijając podstawowe umiejętności facylitatora opisane przez Johna Herona, takie jak: ujawnianie emocji, konfrontowanie, docenianie, strukturyzowanie, nadawanie znaczenia i planowanie. Rozmawiamy na temat umiejętnego balansowania pomiędzy znajomością procesu grupowego i podążaniem za nim a stosowaniem narzędzi, struktur i zadań.

Terminy Szkoły Facylitacji w KRAKOWIE:

ZAPISY

MODUŁ I

19-21 września 2024

MODUŁ II

17-19 października 2024

MODUŁ III

7-9 listopada 2024

Warunki uzyskania certyfikatu Facylitatora:

• Minimum 90% obecność na zajęciach. Istnieje możliwość opuszczenia 1 dnia szkoleniowego.

• Opis case study facylitacji, którą uczestnik realizował w trakcie trwania Szkoły.

• Facylitacja minimum jednej sesji w trakcie trwania Szkoły – 20 minut na zadany lub uzgodniony temat związany z facylitacją.

PROGRAM SZKOŁY:  http://szkola-facylitacji.com.pl/program/

CENNIK SZKOŁY:  http://szkola-facylitacji.com.pl/cennik/

Kontaktgrzegorz.ciok@pathways.com.pl
2024 SZKOŁA FACYLITACJI W KRAKOWIE