Jak pomogliśmy odbudować ducha z zespołu i pchnąć go na wyższy poziom efektywności?

Jak pomogliśmy odbudować ducha zespołu i pchnąć go na wyższy poziom efektywności?

Wyzwanie

Zwrócił się do nas szef dużego działu technicznego w firmie telekomunikacyjnej. Okazało się, że po raz kolejny jego ocena jako dyrektora wyszła gorzej niż w roku poprzednim. W związku z tym dostał jasny sygnał z HR i od przełożonego, że jeśli ta tendencja się utrzyma, będzie groziła mu utrata zespołu.

Działania

Na szczerym spotkaniu z dyrektorem ustaliliśmy, że jedyną drogą do zmiany sytuacji jest praca nad sobą na bazie rzetelnego feedbacku oraz analizy własnej postawy, nawyków i zachowań wobec ludzi. Przeprowadziliśmy serię wywiadów indywidualnych z wybranym członkami zespołu. Zapewniając bezpieczeństwo wypowiedzi, uzyskaliśmy szereg informacji, które wskazywały na przyczyny spadku zaangażowania w zespole. Część z nich dotyczyła bezpośrednio zachowań dyrektora, a część pośrednio modelu zarządzania, który wprowadził w swoim dziale. W atmosferze szukania rozwiązań i zrozumienia przekazaliśmy feedback dyrektorowi. Pracę nad jego samoświadomością dopełniliśmy dogłębną analizą stylu przywódczego na bazie kwestionariusza Work Style Analyser. Wspólnie z dyrektorem ustaliliśmy przebieg warsztatu całego działu, rolę dyrektora, pomogliśmy dyrektorowi wyjść z roli przegranego i spojrzeć na sytuację jako szansę rozwojową. To wiele zmieniło w jego dalszej postawie.

Warsztat trwał 2 dni i zawierał w sobie: ćwiczenia budowania otwartej i szczerej wypowiedzi, ćwiczenia budowania zaufania, feedback, narzędzia do grupowego rozwiązywania problemów. W trakcie warsztatu były trudne, emocjonalne momenty. Kierując ludzi konstruktywną ścieżką komunikacji, używając min zasad NVC, doprowadziliśmy do tego, że wszyscy się usłyszeli i zrozumieli różnice, które ich konfliktowały. Istotnym elementem warsztatu była też praca nad konkretnymi problemami we współpracy, które obniżały efektywność całego działu. Odblokowaliśmy wiele zapór we współpracy przez znalezienie usprawnień działania.

Rezultaty

Warsztat zakończył się sukcesem, wyniki zaangażowania w kolejnym badaniu skoczyły do góry do poziomu satysfakcjonującego. Szczególnie ważne dla nas jest fakt, że od czasu naszych warsztatów zespół co roku wyjeżdża i sam robi sobie „przegląd” współpracy, nie bojąc się używać feedbacku. W kolejnych latach dyrektor i dział byli stawiani innym zespołom za przykład dbania o współpracę i efektywność.

Jak pomogliśmy odbudować ducha z zespołu i pchnąć go na wyższy poziom efektywności?