Motywacja zespołu oraz współpraca pomiędzy poszczególnymi podzespołami.

Motywacja zespołu oraz współpraca pomiędzy poszczególnymi podzespołami.

Projekt realizowaliśmy dla wielu branż, wybraliśmy case study dla branży IT (80 osób)

PROBLEM

Zagadnienie, z którym przyszedł do nas klient, dotyczyło motywacji zespołu oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi podzespołami, która była niewystarczająca. Klient chciał skupić się na rozwoju kompetencji: Motywowanie i Współpraca.

PROPOZYCJA

Naszą propozycją na potrzeby klienta była gra „Wspólny dom”. To zadanie, które jest doskonałym lustrem współpracy i motywacji członków zespołu.

PRZEBIEG

Najważniejszym elementem gry jest zbudowanie miejsca, w którym zmieści się cały zespół. Aby zebrać materiały potrzebne do zbudowania „domu’, członkowie zespołu muszą „zarabiać pieniądze”. Zdarza się tak, jak w przypadku opisywanej firmy, że zarabianie pieniędzy przysłania ostateczny cel, jakim jest zbudowanie wspólnej konstrukcji. Szczególnie widoczne jest to w emocjonującej końcówce zadania, gdy okazuje się, że… nie ma kto budować domu! Działania zespołu są świetnym lustrem tego, jak zespoły funkcjonują w pracy. Skupianie się na celach pośrednich, tracą prawdziwy cel główny (produkt dla klienta). To również świetna metafora tego, jak ważne jest utrzymywanie motywacji do samego końca projektu, nawet jeśli moje własne zadanie zostało już zakończone.

WNIOSKI

W omówieniu skupiliśmy się na paradoksie utrzymania motywacji przez cały czas trwania projektu, skupiania się na celach cząstkowych i celu głównym zarazem. Ustaliliśmy również nowe zasady współpracy pomiędzy podzespołami.

EFEKT: Zespół, który nie traci z oczu głównego celu i efektywniej ze sobą współpracuje!

 

Wybrane projekty szkoleniowe, w których została wykorzystana gra wspólny dom

Międzynarodowy koncert z branży energetycznej, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej: gra realizowana około 50 osób.

Międzynarodowa firma z branży farmaceutycznej: gra realizowana dla około 50 osób.

Bank: gra realizowana dla około 250 osób.

Międzynarodowa firma działająca w branżach takich jak automatyka, robotyka i energetyka: projekt szkolenia integracyjnego z elementem rozwojowym dla 50 uczestników.

Firma telekomunikacyjna: projekty szkoleń integracyjnych z elementem rozwojowym dla około 700 osób. Gra realizowana dla grup od 50-120 osób.

Międzynarodowe przedsiębiorstwo działające w branży energetycznej: gra dla 30 uczestników.

Firma z branży IT: gra realizowana dla około 50 osób.

 

Motywacja zespołu oraz współpraca pomiędzy poszczególnymi podzespołami.