Waga współpracy i wymiany informacji w celu osiągnięcia sukcesu

Waga współpracy i wymiany informacji w celu osiągnięcia sukcesu

Zadanie, które realizowaliśmy w zespołach finansowych, ubezpieczeniowych, HR, dla inżynierów i specjalistów IT, w grupach od kilkunastu do kilkuset osób. Gra „Ruchome Półki” pokazuję wagę współpracy i wymiany informacji w celu osiągnięcia sukcesu, a jednocześnie stwarza pozorne warunki do rywalizacji.

PROBLEM

Organizacja, z którą współpracowaliśmy, na co dzień pracuje w silosach, nie komunikując się ze sobą. Efektem jest spadek efektywności organizacji jako całości. Zespół jako całość niewystarczająco się ze sobą komunikuje. Klient chciał skupić się na rozwoju kompetencji Współpracy oraz Komunikacji.

PROPOZYCJA

Gra „Ruchome Półki” doskonale pokazuje silosową strukturę organizacji, dając jednocześnie dużo okazji do nawiązywania współpracy, dzielenia się najlepszymi praktykami, wspieranie i komunikację.

PRZEBIEG

Rzeczywistość biznesowa opisana przez klienta ukazała się nam w zadaniu. Mimo, że zespoły były oddalone od siebie o kilka metrów (!), nie rozmawiały ze sobą, nie wymieniały się najlepszymi praktykami, nie wspierały w znajdowaniu rozwiązań. Rezultat zadania okazał się daleki od oczekiwań, a jednocześnie stał się doskonałą przyczyną do poprowadzenia omówienia: jak możemy lepiej ze sobą współpracować? Co zrobić, żeby częściej ze sobą rozmawiać? Co stoi nam na przeszkodzie wymieniania się wiedzą i jak tę przeszkodę usunąć?

WNIOSKI

Podstawowe wnioski dotyczyły usunięcia barier w komunikacji i współpracy. Zespół spisał ze sobą nowy „kontrakt”, do którego przestrzegania zobowiązał się każdy uczestnik.

EFEKT – bardziej efektywny, skomunikowany i jednorodny zespół!

Wybrane projekty szkoleniowe, w których została wykorzystana gra „Ruchome półki”

Bank: projekty szkoleniowe dla około 2 tys uczestników. Szkolenia realizowane w grupach po około 20 osób.

Międzynarodowa firma z branży IT: przeszkolonych około 100 osób, szkolenia realizowane w grupach po około 12 osób. Prowadzenie gry w języku angielskim.

Międzynarodowa firma działająca w branżach takich jak automatyka, robotyka i energetyka: projekt szkolenia integracyjnego z elementem rozwojowym dla około 350 uczestników. Gra została zrealizowana w grupach po około 120 osób. Prowadzenie dla wybranych grup, gry w języku angielskim.

Firma z branży ubezpieczeniowej: projekt szkolenia integracyjnego z elementem rozwojowym dla 200 uczestników. Gra została zrealizowana dla 200 osobowej grupy.

Firma telekomunikacyjna: projekty szkoleń integracyjnych z elementem rozwojowym dla około 500 osób. Gra realizowana dla grup od 40-120 osób.

Bank: realizacja gry dla około 50 osób. Prowadzenie gry w języku angielskim.

Waga współpracy i wymiany informacji w celu osiągnięcia sukcesu