ABC zdrowego i wydajnego głosu

Szkolenie otwarte

Trening dla osób zawodowo posługujących się głosem.

Cele i rezultaty szkolenia:

  • Poznanie przez uczestników elementarnych zasad prawidłowego posługiwania się głosem.
  • Uświadomienie sobie najczęściej popełnianych błędów utrudniających swobodne i skuteczne operowanie głosem.
  • Poznanie ćwiczeń usprawniających funkcjonowanie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego.
  • Poznanie skutecznych i bezpiecznych metod eksploatacji głosu.
  • Zdobycie skutecznych metod na regenerację głosu.
  • Zbudowanie przez uczestników nowych nawyków oddechowych i głosowych.
  • Świadome zarządzanie własnym głosem w sytuacjach konfrontacyjnych.

ABC zdrowego i wydajnego głosu