Produktywność

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Wyposażenie uczestników w sprawdzone narzędzia zwiększające produktywność.
  • Poznanie metod odkrywania wizji życiowej.
  • Umiejętność definiowania adekwatnych celów, przybliżających do własnej wizji życiowej.
  • Zdolność do powiązania codziennych zadań z celami długoterminowymi.
  • Umiejętność budowania systemu produktywności, wspierającego pracę nad celami długoterminowymi.
  • Wyższa produktywność i efektywność zespołów.
Produktywność