Badanie kompetencji Menadżerskich – Kwestionariusz WSA

Szkolenie otwarte
Kwestionariusz Work Style Analyser (WSA) pomaga w:  
 • Identyfikacji silnych stron i potencjalnych obszarów rozwoju dla indywidualnych osób, zespołów i liderów.
 • Tworzeniu planów rozwoju.
 • Sytuacji wypalenia zawodowego i kryzysu motywacji.
 • Optymalizacji efektywności zespołów przez wzrost integralności, wzajemnego zrozumienia i szacunku.
 • Identyfikacji i zatrzymaniu “ucieczki” osób kluczowych i pracowników z wysokim potencjałem.
 • Uniknięciu błędów w decyzjach rekrutacyjnych.
 • Udrożnieniu komunikacji w zespołach zarządzających.
    WSA w jednym teście odkrywa wiele informacji na temat funkcjonowania człowieka w pracy:
 • Co go motywuje;
 • Jak zarządza innymi;
 • Jak buduje relacje i jakie ma nastawienie społeczne w pracy;
 • W jaki sposób myśli o zadaniach w pracy i gdzie kieruje swoją uwagę;
 • Jak zarządza zadaniami i jak reaguje na obciążenie pracą;
 • Jakie role podejmuje w sytuacjach pracy zespołowej;
 • Jak czuje się w obliczu zmian i jak na nie reaguje;
 • Jaki ma preferowany styl uczenia się.
Badanie kompetencji Menadżerskich – Kwestionariusz WSA