Budowanie Kultury Uznania_Culture of Recognition

Szkolenie otwarte

Cele i rezultaty szkolenia:

  • Stworzenie jasnej, zrozumiałej i przejrzystej kultury uznania w organizacji.
  • Przedstawienie i wyjaśnienie korzyści i wartości kultury uznania dla efektywności organizacji.
  • Pogłębienie umiejętności tworzenia przestrzeni dla lepszych praktyk dzielenia się feedbackiem.
  • Opracowywanie nowych sposobów wyrażania uznania w firmie.
  • Uświadomienie korzyści kultury uznania w roli Managera i Lidera.
  • Zdefiniowanie i usystematyzowanie metod i sposobów wyrażania uznania istniejących w firmie.
  • Wzbudzenie poczucia komfortu wynikającego z rozpoznania potrzeb podwładnych i siebie nawzajem.
  • Inspiracja do dalszego rozwoju w zakresie tworzenia nowych form uznania w firmie.
Budowanie Kultury Uznania_Culture of Recognition