Budowanie odporności psychicznej

Szkolenie otwarte

Cele i rezultaty szkolenia:

  • Rozwój i wzmocnienie kluczowych składników odporności psychicznej
  • Znajomość praktycznych narzędzi radzenia sobie z negatywnymi przekonaniami
  • Wiedza na temat zwiększania poczucia kontroli oraz zmniejszania “kręgu zmartwień”
  • Diagnoza własnego poziomu zaangażowania i zadowolenia z najważniejszych obszarów życiowych
  • Zwiększona motywacja do działania oraz umiejętność jej podtrzymywania w trudnych sytuacjach
  • Umiejętność posługiwania się narzędziami oceny wybranych obszarów życiowych pod kątem potrzeby przeprowadzenia zmiany
  • Rozwój umiejętności wzmacniania siły woli i samokontroli
  • Umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami i zmianami otoczenia
Budowanie odporności psychicznej