Budowanie Zespołu

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Umiejętność budowania atmosfery wsparcia i wzajemnego zaufania w zespole.
  • Rozwój umiejętności komunikacyjnych i przekazywania informacji w grupie.
  • Tworzenie kultury zespołu, opartej na klarownej komunikacji, dbałości o przepływ informacji, rozumienie zakresu własnej odpowiedzialności i możliwości sięgania po wsparcie.
  • Wzrost indywidualnego zaangażowania w pracę zespołu – uświadomienie roli indywidualnego wkładu w budowanie i działanie zespołu.
  • Zrozumienie wagi pracy zespołowej – wzrost poczucia dążenia do wspólnego celu.
  • Znajomość różnych sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole.
  • Integracja zespołu
  • Zwiększenie efektywności pracy grupy
Budowanie Zespołu