Empatia w obsłudze klienta

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem w sposób budujący zaufanie i budowania relacji opartej na empatii.
  • Umiejętność rozpoznawania emocji i potrzeb klienta.
  • Odkrycie indywidualnego stylu zarządzania własnymi emocjami.
  • Kształtowanie konstruktywnych zachowań komunikacyjnych m.in. radzenia sobie w empatyczny sposób z krytycznymi komunikatami.
  • Rozwój efektywnej komunikacji – udzielanie i przyjmowanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
  • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za wyrażane emocje.
  • Umiejętność rozpoznawania blokad empatycznych.
Empatia w obsłudze klienta