Klarowna rola w zintegrowanym zespole

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Integracja w nowym i zróżnicowanym na poziomie doświadczenia zawodowego zespole.
  • Wsparcie w klarowanym rozumieniu własnej roli, zakresu jej odpowiedzialności i systemu powiązań występujących.
  • Współtworzenie kultury zespołu, opartej na klarownej komunikacji, dbałości o przepływ informacji, rozumienie zakresu własnej odpowiedzialności i możliwości sięgania po wsparcie.
  • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa poprzez jasne granice osobistych kompetencji i sieć powiązań w ramach nakładających się procesów.
  • Budowanie motywacji poprzez tworzenie dobrych praktyk wymiany spostrzeżeń i opinii oraz oczyszczania atmosfery w zespole w ramach kultury feedbacku.
  • Świadomość więzi i przynależności do grupy mającej wspólne cele i sukcesy oraz podejmującej wspólnie wyzwania.
  • Świadomość własnego wkładu i wpływu na tworzony biznes oraz możliwości czerpania wsparcia.
 
Klarowna rola w zintegrowanym zespole