Komunikacja w zespole

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Rozwój podstawowych umiejętności komunikacyjnych, budujących współpracę w zespole.
  • Wzmocnienie pewności siebie przez rozwój postawy asertywnej.
  • Wzrost umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej – pochwała, zwracanie uwagi, egzekwowanie.
  • Rozwój umiejętności aktywnego słuchania.
  • Poszerzenie świadomości wpływu własnych intencji i zachowań na skuteczną komunikację oraz współpracę.
  • Nabycie umiejętności odróżniania faktów od interpretacji i ocen co usprawni komunikację i zapobiegnie generowaniu konfliktów w komunikacji.
Komunikacja w zespole