Komunikacja z klientem

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Głębsze zrozumienie relacji międzyludzkich i dynamiki organizacyjnej, która wpływa na relacje z innymi w środowisku pracy.
  • Poznanie skutecznych technik odpowiedzialnej komunikacji opartego na studium przypadku.
  • Radzenie sobie z trudnymi rozmowami z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
  • Umiejętność zapewniania i otrzymywania konstruktywnych informacji zwrotnych.
  • Poznanie skutecznych narzędzi wywierania wpływu.
  • Poznanie skutecznych technik zapobiegania grom psychologicznym.
  • Umiejętność utrzymywania wysokiego poziomu relacji z klientem.
  • Zwiększona skuteczność negocjacyjna uczestników.
Komunikacja z klientem