LDI – Leadership Development Intensive

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Praca nad intensywnym pogłębieniem swojego rozwoju osobistego i zawodowego
Poszukiwanie odpowiedzi na 5 pytań, dotyczących funkcjonowania menadżera nie tylko jako przywódcy, ale jako człowieka:
  • Z czym muszę się zmierzyć? (Czemu muszę stawić czoła?)
  • Co wnoszę? (Na to spotkanie, do tej rozmowy, w życie.)
  • Co mną steruje? (Kiedy działam automatycznie, nawet o tym nie wiedząc?)
  • Jakie jest moje powołanie? (Co pragnę wyrazić w swojej pracy i podejmowanych działaniach?)
  • Co wyzwala mój potencjał? (Jak mogę wyrazić siebie, wykonując swoje zadania? Jak doświadczenie sprawia, że korzystam ze swojego potencjału?
 
LDI – Leadership Development Intensive