Leadership in action

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Poznanie różnych podejść do ludzi, reprezentowanych przez innych uczestników szkolenia, w rozwiązywaniu trudnych sytuacji przywódczych.
  • Potwierdzenie swoich wyborów w postępowaniu z ludźmi i zyskanie świadomości popełnianych błędów.
  • Uzyskanie rozwiązań dla swoich trudnych lub problematycznych sytuacji w zarządzaniu ludźmi.
  • Inspiracja do stosowania nowych metod w pracy przywódczej z ludźmi.
  • Podzielenie się z innymi uczestnikami swoimi trudnymi przypadkami, w których udało się odnieść sukces.
  • Zyskanie większej pewności siebie i spokoju w swoim podejściu zarządzania.
  • Uzyskanie dodatkowego feedbacku, który pomoże w osobistym rozwoju każdego lidera.
Leadership in action