Negocjacje

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Znajomość technik i strategii negocjacyjnych.
  • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
  • Wiedza z zakresu właściwej komunikacji z klientem.
  • Znajomość technik obrony przed manipulacją.
  • Umiejętność wykorzystania poznanych technik negocjacyjnych w praktyce.
  • Zdolność do przekazywania odpowiedzialności w trakcie negocjacji.
  • Umiejętność wychodzenia z impasu negocjacyjnego oraz budowania klimatu porozumienia i postawy asertywnej.
  • Zdolność dostosowywania wypowiedzi do potrzeb klienta oraz technik przełamywania obiekcji.
Negocjacje