Prowadzenie spotkań stacjonarnych i online

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Podniesienie poziomu kompetencji i pewności siebie w zakresie prowadzenia spotkań.
  • Ćwiczenie zachowań w kontakcie z różnego rodzaju odbiorcami.
  • Uświadomienie różnic w sposobach prowadzenia spotkań w zależności od ich tematyki.
  • Podniesienie poziomu przygotowania do spotkań oraz ich prowadzenia.
  • Podniesienie poziomu ewaluacji spotkań.
  • Rozpoznanie własnych mocnych i słabych stron oraz wynikających z tego obszarów do zmiany i rozwoju.
  • Poznanie reguł kolejności i przebiegu poszczególnych etapów spotkania.
 
Prowadzenie spotkań stacjonarnych i online