ABC Managera

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Poznanie różnych, zależnych od sytuacji stylów zarządzania.
  • Rozwój umiejętności zarządzania ludźmi.
  • Rozwój umiejętności interpersonalnych Managera.
  • Podniesienie świadomości znaczenia procesów międzyludzkich i organizacyjnych w zarządzaniu zespołem.
  • Zrozumienie zależności pomiędzy misją, strategią i wartościami firmy a konkretnymi umiejętnościami Managera.
  • Poznanie zasad wykorzystywania feedbacku w procesie monitorowania zadań.
  • Umiejętność delegowania zadań i efektywnej komunikacji.
  • Poznanie metod asertywnej komunikacji wspierających budowanie porozumienia.
 
ABC Managera