Przywództwo w oparciu o zaufanie

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Uzyskanie szczerych informacji zwrotnych na temat wzajemnych relacji.
  • Zachęcenie do otwartości, szczerości, bez osądzania we wzajemnych relacjach.
  • Budowa planu zaufania dla uczestników warsztatu celem zbudowania efektywnego, realizującego cele biznesowe zespołu.
  • Wypracowanie zbioru zachowań, którymi dyrektorzy i członkowie zarządu będą się kierować.
  • Przygotowanie do sytuacji spornych – czym się będziemy kierować, jak będziemy je rozwiązywać.
  • Umiejętność budowania zespołu, który współpracuje ze sobą dla dobra realizacji wspólnych celów.
Przywództwo w oparciu o zaufanie