Przywództwo

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Poznanie różnych, zależnych od sytuacji stylów zarządzania.
  • Poznanie preferowanego przez siebie stylu zarządzania.
  • Rozwój umiejętności zarządzania ludźmi.
  • Umiejętność delegowania zadań.
  • Umiejętność prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami.
  • Rozwój umiejętności interpersonalnych menedżera.
  • Podniesienie świadomości znaczenia procesów międzyludzkich i organizacyjnych w zarządzaniu zespołem.
Przywództwo