Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami z klientem

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Stworzenie przez uczestników typologii trudnych klientów .
  • Identyfikacja przekonań dotyczących trudnych klientów.
  • Uczenie się i ćwiczenie technik radzenia sobie z obiekcjami klientów.
  • Rozwinięcie umiejętności komunikacji, koncentrując się na szacunku dla siebie i klienta (elementy asertywności).
  • Zdobycie wiedzy o stylach komunikacyjnych, które generują trudne sytuacje z klientami.
  • Poznanie technik “Komunikacji bez przemocy”.
  • Poznanie strategii prowadzących do satysfakcjonującej współpracy, bazującej na Teorii Trójkąta Dramatycznego.
  • Zdolność do rozpoznania klienta na podstawie stylu komunikacji, którego używa.
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami z klientem