Efektywność osobista

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Poznanie indywidualnego stylu pracy oraz jego współistnienia ze stylami pozostałych członków zespołu.
  • Rozpoznawanie w jaki sposób stres i frustracja wpływają na jakość pracy.
  • Umiejętność planowania i ustalania priorytetów.
  • Umiejętność efektywnego zarządzania czasem.
  • Wykorzystanie asertywności w podnoszeniu efektywności działania.
Efektywność osobista