Odkryj swoje Talenty

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Przybliżenie uczestnikom metody CliftonStrengths.
  • Umiejętność analizy własnych talentów.
  • Umiejętność dostrzegania talentów współpracowników.
  • Praktyczna zdolność do rozwijania i wykorzystywania talentów własnych i współpracowników.
  • Nauczenie Managerów, jak praktycznie pracować z pracownikami w oparciu o ich mocne strony.
  • Wzrost efektywności zespołów.
  • Zdolność do kreowania zespołu, który potrafi praktycznie wykorzystać i rozwijać swoje talenty w codziennej pracy.
Odkryj swoje Talenty