Kreatywność

Szkolenie otwarte
Rezultaty i cele szkolenia:
  • Znajomość praktycznych technik pobudzających kreatywność, wyobraźnię i innowacyjne myślenie.
  • Umiejętność szybkiego generowania, analizowania i oceny pomysłów.
  • Zdolność do zarządzania procesem “od pomysłu do wdrożenia”.
  • Umiejętność tworzenia kultury sprzyjającej kreatywności i innowacyjności.
  • Umiejętność rozwiązywania problemów i myślenia “out of the box”.
  • Zdolność do głębszej analizy i pokonywania trudności w codziennej pracy.
  • Wzbudzenie w uczestnikach myślenia poza schematem – radość tworzenia i działania.
  • Wspieranie się grupy w poszukiwaniu rozwiązań.
  • Zwiększenie w uczestnikach poczucia własnej wartości.
 

Referencje

Alior Bank