Twórcze rozwiązywanie problemów

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Umiejętność rozwiązywania problemów w zespole.
  • Myślenie „out of the box” – zwłaszcza w obszarze trudności interpersonalnych.
  • Umiejętność głębokiej analizy sytuacji i rozumienia istoty trudności.
  • Umiejętność pokonywania trudności w codziennej pracy.
  • Nabycie umiejętności odróżniania faktów od własnych interpretacji, stereotypów i etykietek.
  • Wspieranie się grupy w poszukiwaniu rozwiązań.
  • Rozwój umiejętności komunikacyjnych potrzebnych do zespołowego rozwiązywania problemów.
  • Wzrost motywacji do pracy zespołowej nad rozwiązywaniem problemów.
Twórcze rozwiązywanie problemów