Zarządzanie czasem

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Analiza indywidualna “złodziei czasu” – formułowanie planów zaradczych.
  • Poznanie indywidualnych barier w zarządzaniu czasem.
  • Stworzenie systemu planowania i zarządzania zadaniami i projektami.
  • Zarządzanie poprzez cele oraz kontrola realizacji zadań.
  • Ćwiczenie planowania i ustalania priorytetów (realne przykłady z pracy i życia codziennego).
  • Poznanie i ćwiczenie użycia narzędzi ułatwiających planowanie krótko i długoterminowe.
  • Ćwiczenie umiejętności efektywnego zarządzania informacją elektroniczną.
  • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, nauka technik relaksacyjnych.
Zarządzanie czasem