Zarządzanie międzypokoleniowe

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Poznanie różnych cech, potrzeb, preferencji i nawyków nowych generacji.
  • Świadomość obszarów, które mogą być trudne we współpracy międzypokoleniowej.
  • Umiejętność dostosowania istniejących narzędzi zarządzania do potrzeb danej generacji.
  • Znajomość koncepcji wartości i ich znaczenia we współpracy z typowymi przedstawicielami pokolenia Y.
  • Poznanie i przećwiczenie narzędzi zwiększających zaangażowanie przedstawicieli pokolenia Y.
  • Znajomość narzędzi i metod generowania celów organizacji odpowiadających potrzebom każdego pokolenia.
  • Poznanie i zwiększenie gotowości do zaakceptowania typowych cech pokolenia Y.
Zarządzanie międzypokoleniowe