Zarządzanie konfliktem (Conflict Managment)

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Poznanie i zrozumienie źródeł konfliktu.
  • Znajomość i umiejętność zarządzania procesem konfliktu.
  • Poznanie własnego stylu zachowania się w sytuacji konfliktu.
  • Rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktu.
  • Znajomość różnorodnych metod rozwiązywania konfliktów.
  • Umiejętność rozwiązywania konfliktów wewnątrz zespołu i pomiędzy zespołami.
  • Pozytywne przeformułowanie istoty konfliktu jako procesu zmierzającego do satysfakcjonującego rozwiązania.
Zarządzanie konfliktem (Conflict Managment)