Zarządzanie projektami (Project Managment)

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Rozwój umiejętności niezbędnych do planowania, zarządzania, monitorowania i kontrolowania projektów.
  • Poznanie sprawdzonych narzędzi i technik potrzebnych do pomyślnego przeprowadzania projektu.
  • Umiejętność definiowania celów projektu.
  • Umiejętność tworzenia i analizowania macierzy stron projektu.
  • Zdolność tworzenia schematów, harmonogramów i planów projektu.
  • Zrozumienie zmian projektowych oraz ich konsekwencji dla sukcesu projektu.
Umiejętność budowania planów projektu na wykresie Gantta.
Zarządzanie projektami (Project Managment)