Zarządzanie zmianą

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Planowanie i przeprowadzanie projektów zmian z zespołami, organizacjami i większymi systemami.
  • Tworzenie biznesplanu dla swojej jednostki lub działalności (wewnętrznej lub zewnętrznej).
  • Uzyskanie świadomości na temat własnych przekonań dotyczących zmiany, wynikających z nich zachowań i ich konsekwencji.
  • Poznanie mechanizmów związanych ze zmianą, uzyskanie wiedzy na temat różnych zachowań swoich i innych osób w sytuacji zmian.
  • Rozwój umiejętności i postaw radzenia sobie w zmianie, radzenie sobie z własnymi emocjami.
  • Nabycie umiejętności wpływu na grupy i jednostki.
  • Umiejętność prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami i zespołami.
  • Umiejętność przemiany konfliktu w transformację.
Zarządzanie zmianą