Zarządzanie zmianą

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Znajomość procesu zmiany w organizacji.
  • Umiejętność właściwego komunikowania zmiany.
  • Zdolność do stwarzania warunków skutecznego wdrażania zmian w organizacji.
  • Świadomość i zrozumienie reakcji pracowników na zmianę – podłoże psychologiczne i ekonomiczne.
  • Poznanie i przećwiczenie praktycznych narzędzi niezbędnych przy wprowadzaniu zmiany organizacyjnej.
  • Metody wsparcia pracowników w zachodzących zmianach technologicznych.
Zarządzanie zmianą