Prezentacje (Public Speaking, Presentation Skills)

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Doskonalenie umiejętności prezentacji i autoprezentacji.
  • Znajomość technik radzenia sobie ze stresem spowodowanym wystąpieniem.
  • Zdolność do bazowania na swoich mocnych stronach – połączenie naturalności i profesjonalizmu.
  • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktu z uczestnikami szkolenia.
  • Poszerzenie narzędzi angażujących uczestników podczas prezentacji i spotkań.
  • Rozwój umiejętności argumentowania.
  • Określenie swoich mocnych stron w prezentacjach i zbudowanie strategii posługiwania się nimi.
Prezentacje (Public Speaking, Presentation Skills)