Pomoc

1. Dodawanie i edytowanie treści

W celu dodania lub edycji treści należy przejść do panelu administratora, a następnie wybrać rodzaj zawartości. Następnie należy wybrać opcję “Dodaj nowe” lub “Edytuj” przy wybranym elemencie. Dostępne są 2 rodzaje edycji treści: klasyczna (zalecana z powodu szybszego ładowania zawartości) oraz za pomocą VisualComposera (umożliwia dodawanie różnych elementów do treści, edycja odbywa się z podglądem na żywo). Pomiędzy edytorami można łatwo się przełączać.

Przy tworzeniu nowej zawartości należy pamiętać o dodatkowych ustawieniach znajdujących się poniżej klasycznego edytora, a także o ustawieniach po prawej stronie. Wybranie odpowiednich kategorii treści umożliwi wyświetlanie zawartości na listach artykułów. Nie wybranie żadnej z kategorii powoduje, że kafelek z odnośnikiem do strony nie pojawi się.

2. Układy stron zawartości

Wyróżnia się 2 rodzaje układów stron:

Układ z zawartością na całą szerokość strony

Aby być w stanie edytować zawartość na całej szerokości strony należy pominąć wybór galerii oraz zdjęcia w ustawieniach poniżej edytorem.

 

Układ z galerią lub zdjęciem i zawartością na połowie strony

Aby otrzymać układ z galerią należy wybrać jedną z galerii w ustawieniach poniżej edytora. Galerie należy wcześniej utworzyć.

Aby otrzymać układ z zdjęciem należy wypełnić pole “Zdjęcie na stronę zawartości” i należy pamiętać, aby nie wybierać żadnej z dostępnej galerii. W przypadku wybrania galerii zdjęcie zostanie zastąpione!

3. Edycja menu głównego

W celu edycji menu należy przejść do panelu administratora, a następnie Wygląd->Menu. W tym miejscu można swobodnie przesuwać i dodawać nowe elementy do menu. Można również zmieniać etykiety pozycji.

Należy pamiętać, że dla każdego języka strony jest oddzielne menu. W przypadku dodania kolejnych języków strony należy również dodać nowe menu oraz przydzielić je do odpowiedniego menu

Jeśli zaszłaby potrzeba zmiany ikonek w podmenu to pliki graficzne należy zastąpić nowymi. Aktualne ikonki znajdują się w:
…/wp-content/themes/pathways/images/menu-icon-X,
gdzie X oznacza nr ikony od lewej strony.

4. Tłumaczenie strony

Przełączając się pomiędzy językami na stronie wyświetlać się będzie tylko przetłumaczona treść.
Tłumaczenia do artykułów można dodawać wybierając “+” pod odpowiednią flagą na liście artykułów.

Tłumaczenie pozycji w menu odbywa się w Wygląd->Menu.

W celu przetłumaczenia stałych treści na stronie (tekst w stopce, nagłówki list itd.) należy przejść do panelu admina, następnie Languages->String translations. W celu ułatwienia pracy można zastosować odpowiedni filtr:

Dodawanie kolejnych języków odbywa się z poziomu Languages->Languages.

5. Ustawienia stopki

W celu zmiany linku do Facebooka, Linkedina oraz zmiany NIP, KRS, Regon, adresu firmy, nr telefonu oraz email należy przejść do panelu administratora, a następnie wybrać “Ustawienia strony”

W celu zmiany etykiet oraz linków do mapy strony i strony prywatności należy przejść do “Languages”, a następnie “String translations”. W celu łatwiejszego wyszukiwania treści można skorzystać z filtru “polylang”.

6. Ustawienia slidera

W celu utworzenia lub modyfikacji slidera należy przejść do “Smart slider” – odnośnik dostępny na górnym pasku w panelu administratora. Dla każdego języka strony należy utworzyć osobny slider.

Wybierając “New slider” można utworzyć nowy slider. Po najechaniu na utworzony wcześniej slider pojawia się opcja “Edit”. Po wybraniu tej opcji będzie możliwa konfiguracja slidera oraz dodanie nowych slajdów.

W tym miejscu można tworzyć nowe slajdy oraz edytować wcześniej utworzone.

Publikacja slidera

Aby umieścić slider na stronie należy edytować stronę za pomocą VisualComposera oraz dodać element “shortcode”. W pole “Shortcode” należy umieścić odpowiedni skrót dostępny z zakładki publish
(np. ).

W oknie edytora slider nie będzie funkcjonował poprawnie, lecz po przejściu na stronę wszystko powinno działać poprawnie.

7 Dodatkowe treści dla listy szkoleń, facylitacji oraz hpt.

Edycja zawartości jest dostępna w panelu administratora – zakładki “Listy szkoleń”, “Listy facylitacji”, “Listy hpt”. Następnie należy wybrać odpowiednią kategorię. Edycja jest dostępna z poziomu VisualComposera.

Wyświetlanie list odpowiednich kategorii jest dostępne za pomocą “Shortcode’. Lista skrótów dostępna jest poniżej.

8. Zmiana nazwy kategorii

Zmianę nazwy kategorii pokażę na przykładzie “Managerial skills”. Nową nazwą kategorii będzie “Managerial skills 2”.  W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Przejdź do zakładki “Oferty, szkolenia”, a następnie wybierz z menu “Oferty, szkolenia” (lista kategorii).  2. Następnie wybierz “Szybka edycja” i zmień nazwę oraz uproszczoną nazwę. 3.  Następnie przejdź do “Listy szkoleń” i edytuj odpowiednią zawartość. W tym przypadku będzie to “Managerial skills”.
  1. Zmień tytuł zawartości z “Managerial skills” na “Managerial skills 2”. Nazwa musi dokładnie zgadzać się z nazwą podaną w kroku 2.
  2. Wybierz również opcję “Permalink Manager” i zmodyfikuj “Current URI”. W tym przypadku z “managerial-skills” na “managerial-skills-2”. Nazwa musi dokładnie zgadzać się z uproszczoną nazwą podaną w kroku 2.  3. Następnie wybierz “Edit with Visual Composer”. Po zmianie uproszczonej nazwy nie powinien wyświetlić się żaden kafelek. Należy najechać na wąski pasek w zawartości i wybrać opcję edytuj (ikonka ołówka). W następnym kroku należy zmodyfikować “Shortcode” z:
   “szkolenia nazwa=’managerial-skills'” na “szkolenia nazwa=’managerial-skills-2′”. 9. Dodatkowe shortcodes

W celu umieszczenia listy aktualności należy wykorzystać shortcode: lista_aktualnosci

W celu umieszczenia listy klientów promowanych na stronie głównej należy wykorzystać shortcode: lista_klientow

Aby umieścić shortcode na stronie należy wybrać element shortcode, a następnie w polu “Shortcode” wpisać skrót w postaci [skrot]

– lista szkoleń. W miejscu ‘nazwa_kategorii’ należy podać uproszczoną nazwę. Na przykład: . Dostępne kategorie:
 • intepersonal-skills
 • personal-skills
 • managerial-skills
 • umiejetnosci-interpersonalne
 • umiejetnosci-indywidualne
 • umiejetnosci-menadzerskie

– lista kategorii hpt. Dostępne kategorie:
 • development-of-management-teams
 • games-in-building-teamss
 • team-development-en
 • rozwoj-zespolow-zarzadzajacych
 • gry-w-budowaniu-zespolow
 • team-development

– lista facylitacji. Dostępne kategorie:
 • clsoed-workshops
 • szkolenia-zamkniete