Dorota Nawalaniec

Dorota Nawalaniec

Trener

Posiada blisko 12-to letnie doświadczenie jako trener – psycholog. Jest autorką szkoleń prowadzonych zarówno w Polsce jaki zagranicą, m.in. dla małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych, urzędników i pracowników samorządowych, członków fundacji i stowarzyszeń, instytucji państwowych. Prowadzi zajęcia i wykłady dla studentów Uniwersytetu SWPS  we Wrocławiu. Jest członkiem Stowarzyszenia Międzykulturowego SIETAR Polska. Pracuje również w języku angielskim.

  • Psycholog – ukończyła studia magisterskie psychologia społeczna.
  • Coach – uzyskała dyplom studiów „Coaching w biznesie” w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie;
  • Trener – absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu i Doradztwa Personalnego Elżbiety Sołtys w Krakowie.
  • Ukończyła: „ROZVIYAK. Szkoła Trenerów i Coachów Organizacji” w Krakowie.
  • Facylitator – prowadzi zajęcia dla grup od kilku do nawet 200 osób ( m.in. poprzez metodę Open Space).

Specjalizacja – doradztwo i szkolenia z zakresu: inteligencja motywacyjna, komunikacja interpersonalna, procesy grupowe, zarządzanie zespołem, motywowanie pracowników, trening asertywności, obsługa klienta, coaching-mentoring w pracy lidera, zarządzania emocjami, inteligencja emocjonalna, radzenie sobie ze stresem, train the trainer.

Klienci: BZWBK, Instytut Dr Iren Eris, Lufthansa, PKP SA, Decathlon Polska, Mars Polska, FRSE – Agencja Narodowa, HITACHI Polska, Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera, i Inn.