Izabela Szczepaniak-Wiecha

Izabela Szczepaniak-Wiecha

Facylitator, trener, coach

W pracy z ludźmi interesuje ją obszar rozwoju umiejętności interpersonalnych. Wspiera osoby i zespoły w kryzysie.  Dba o usłyszenie się osób będących w sytuacji konfliktu i wypracowanie porozumienia korzystnego dla obydwu stron. Ważne jest dla niej promowanie komunikacji opartej na empatii i szacunku, kontakcie z własnymi potrzebami i w dialogu z potrzebami drugiej strony.

Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, treningi interpersonalne i grupy rozwojowe oraz szkolenia dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych. Obszary jej specjalizacji trenerskiej to: umiejętności komunikacyjne, rozwiazywanie konfliktów, budowanie relacji i współpracy w zespole, rozwój kompetencji trenerskich i facylitacyjnych, dynamika grupy. Współtworzy program „Facylitacja w zwinności”.

www.linkedin.com/in/izabela-szczepaniak-wiecha

mail: iszwiecha@gmail.com