Joanna Sosnowska

Joanna Sosnowska

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia słowiańska) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (finanse i bankowość). Ukończyła Szkoły coachingowe: Erickson College International, Lambent do Brasil, Coach Wise, CoachU; szkoły zarządzania zmianami: ODR, Silfra (BPI Group, metodologia PROSCI); Szkołę Trenerów: Pracownia Psychologiczna, Human Factor; Szkołę Facylitacji Pathways; Studium Mediacji a także Design Thinking Institute.

Specjalizuje się w rozwoju miękkich kompetencji menedżerskich. Jest praktykiem biznesu z ponad 18 – letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami w prostych i złożonych strukturach funkcjonalnych i projektowych. Posiada doświadczenie w projektowaniu i realizacji szkoleń, warsztatów, projektów doradczych oraz pracy indywidualnej nad rozwojem kompetencji osobistych w obszarach przywództwa i zarządzania ludźmi, zarządzania zmianą, coachingu menedżerskiego, zwiększania efektywności osobistej oraz komunikacji interpersonalnej. Realizuje projekty w zakresie: wdrożenia wartości, kompetencji, rozwoju i zmiany profilu zawodowego, procesu mentoringowego, zarządzania przez cele, systemu ocen okresowych, work – life balance. Pełni rolę facylitatora spotkań grupowych.

Brała udział w projektach szkoleniowych i procesach coachingowych m.in. dla: Bank Zachodni WBK, Kredyt Bank, EFL, Credit Agricole, Atena & HJW.

Prywatnie interesuje się tańcem latynoamerykańskim i towarzyskim, organizacją kameralnych przyjęć, podróżami z wplecionymi wrażeniami z ekstremalnych parków rozrywki.