Monika Tumidaj

Monika Tumidaj

Facylitator, Trener

Absolwentka Informatyki i Matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikowana facylitatorka Szkoły Facylitacji Pathways. Doświadczona Scrum Masterka.

Od ponad 6 lat wspiera zespoły w samoorganizacji i braniu odpowiedzialności za wytwarzane produkty. Ważna jest dla niej komunikacja oparta na empatii i szacunku. Tworzy przestrzeń, w której osoby mogą otwarcie wypowiadać się i zostać usłyszane. Zorientowana na ciągłe usprawnianie pracy zespołu, jako dobrze funkcjonującego organizmu, przy jednoczesnym zauważeniu indywidualnych cech i unikatowego wkładu każdego z członków.

Zwolenniczka nieustannego rozwoju, kompetencje facylitacyjne rozwija w codziennej pracy. Współtworzy program warsztatów „Facylitacja w zwinności”.