BANK BZWBK

Firma Pathways Polska od 2005 roku realizuje dla Banku Zachodniego WBK szkolenia z zakresu kompetencji menadżerskich i przywódczych różnych szczebli zarządzania (outdoorowe i indoorowe).

Firma Pathways Polska zawsze wywiązuje się ze zobowiązań wobec banku, a prace prowadzone dla nas przez Firmę spełniają nasze potrzeby i wymagania. Szkolenia są prowadzone w bardzo profesjonalny sposób, sprzyjający przyswajaniu wiedzy i rozwojowi osobistemu – dzięki atrakcyjnej formie, wielu działaniom praktycznym i niestandardowym metodom nauczania.

Firma Pathways Polska dokłada staranności w dostosowaniu szkoleń do specyficznych potrzeb każdej z grup. Dotrzymuje ustalonych terminów, obiegu informacji i dokumentów, a także uważnie i z otwartością reaguje na zgłaszane przez nas pomysły.

Joanna Sosnowska

Dyrektor Obszaru Rozwoju Zasobów Ludzkich

Firma Pathways w 2014 roku uczestniczyła w projekcie szkoleniowym ,,Stawiamy na Jakość” dla dyrektorów Banku Zachodniego WBK. Zrealizowany on został w intensywnym tempie 6 tygodni na bazie autorskiego programu przygotowanego przez Pathways, w trakcie, którego przeszkolono 1000 uczestników.

Szkolenie zostało wysoko ocenione przez pracowników Banku, którzy docenili know-how firmy, elastyczność i otwartość na potrzeby Klienta, jak również dobre przygotowanie trenerskie prowadzących szkolenia.

Doświadczenie współpracy z Pathways pozwala nam potwierdzić profesjonalizm firmy oraz rekomendować, jako Partnera przy realizacji podobnych przedsięwzięć.

Piotr Mucha

Dyrektor Departamentu Zarządzania Jakością

Beata Sachajko

​Menadżer Zespołu Zarządzania Jakością

BANK BZWBK