BPSC

Potwierdzamy, że Pathways Sp. z o.o. współpracowała z firmą BPSC Sp. z o.o. przy realizacji szkolenia „Facylitacja w Agile” w terminie 21-22-23 listopada 2018 roku dla Srum Masterów, Team Leaderówów, PM naszej firmy. Kluczowym celem szkolenia było poznanie narzędzi facylitacji w prowadzeniu spotkań. Usługa ta została zrealizowana terminowo, z należytą starannością i profesjonalizmem. Na szczególne podkreślenie zasługują następujące obszary pracy trenerów:

✓ otwartość i rozumienie naszych potrzeb, badane jeszcze przed szkoleniem oraz w jego trakcie, po poznaniu indywidualnych doświadczeń, potrzeb uczestników,

✓ zaangażowanie i przełożenie przekazywanych treści na praktyczne umiejętności i kompetencje,

✓ bardzo dobra organizacja czasu szkolenia, dynamika zajęć, budowanie pozytywnych, otwartych, efektywnych relacji w grupie uczestników szkolenia.

Uczestnicy deklarują, że szkolenie wpłynęło na rozwój ich wiedzy i umiejętności, dzięki czemu w pełni zaspokoiło nasze wymagania. Po pierwszym badaniu efektywności szkolenia otrzymaliśmy od pracowników informacje, że bardzo szybko w realizacji swoich zadań zawodowych, byli w stanie i wykorzystywali umiejętności nabyte podczas szkolenia. Współpracę z Pathways uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalna firmę szkoleniową, świadczącą wysokiej jakości usługi.

Rafał Orawski Prezes Zarządu
BPSC