CISCO

Z firmą Pathways współpracujemy od 2015 roku realizując dwa duże projekty rozwojowo-szkoleniowe. Pierwszy z nich – program liderski jest dedykowany wyższej kadrze menadżerskiej CISCO Systems Inc. w Krakowie, a program rozwoju umiejętności interpersonalnych przeznaczony jest dla wszystkich pracowników zlokalizowanych w Krakowie.

W ramach programu liderskiego który aktualnie trwa, realizowane były do tej pory różne działania, m.in.: badania potrzeb poprzez shadowing, coaching indywidualny z wykorzystanie formularzy Work Style Analyser, sesje team coachingu, szkolenie dotyczące umiejętności coachingu menadżerskiego, kurs Leadership Development Intensive.

W ramach szkoleń interpersonalnych realizowane są różne obszary szkoleń: „Komunikacja interpersonalna”, „Sztuka prezentacji”, „Asertywność”, „Radzenie sobie z trudnym klientem”, „Wystąpienia publiczne”, „Innowacyjność i myślenie i niestandardowe”.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Pathways. Doceniamy szczególne bardzo wysokie zaangażowanie w realizacji celów programów oraz wysokie kompetencje facylitatorów i trenerów Pathways. Ponadto otwartość na niestandardowe metody pracy i umiejętność dopasowania się do naszych potrzeb jest niezwykle ważnym elementem naszej współpracy.

Piotr Kozaryn,

Manager Advanced Services , Cisco Systems Poland

CISCO