DHL EXPRESS

Z przyjemnością polecamy firmę Pathways Polska Sp. z o.o., która na zlecenie DHL EXPRESS (POLAND) w listopadzie 2011 roku przygotowała i przeprowadziła warsztat dotyczący osobistego rozwoju i przywództwa. Warsztat dedykowany był dla 50 pracowników.

Oferta przedstawiona była rzetelnie, w pełni zrealizowana po konsultacjach i zaangażowaniu w przygotowanie ze strony Pathways Polska. Specyficzne zamówienie obejmowało ściśle określony w czasie podczas konferencji temat, dla 50 trenerów wewnętrznych pracujących na wszelkich szczeblach struktury, posiadających bardzo skrajne doświadczenia zawodowe. Celem warsztatu była motywacja dla dalszego zaangażowania i osobistej odpowiedzialności za realizację globalnego programu szkoleniowego.

Szczególnie pragniemy podkreślić przygotowanie merytoryczne oraz zaangażowanie trenerów Pathways Polska. Realizację zgodną z oczekiwaniami oraz bardzo pozytywne informacje zwrotne od uczestników warsztatu. Dobór tematyki do wysokich oczekiwań i wyjątkowej specyfiki grupy docelowej w pełni zaspokoił nasze oczekiwania.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy współpracę z Pathways Polska jako rzetelnym i kompetentnym partnerem biznesowym w zakresie projektów szkoleniowych.

Tomasz Kowalewski

Starszy Trener DHL EXPRESS (POLAND)

DHL EXPRESS