Europejski Fundusz Społeczny

Firma Pathways Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zorganizowała i przeprowadziła dwudniowe szkolenie dla 74 pracowników zaangażowanych w realizację PO KL w województwie warmińsko-mazurskim zatytułowane: Praca zespołowa”.

Zajęcia szkoleniowe cechował bardzo dobry poziom merytoryczny i organizacyjny. W interesujący sposób przygotowany program szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi oraz wiedza, kompetencje, umiejętności interpersonalne, a także doświadczenie pięciu trenerów pracujących w grupach szkoleniowych pozwoliły bez zarzutów wywiązać się firmie Pathways Polska Sp. z o.o. z zobowiązań określonych w umowie dotyczącej wykonania usługi szkoleniowej. Profesjonalizm kadry szkoleniowej zaproponowanej przez firmę Pathways Polska Sp. z o.o., w sferze merytorycznej oraz otwartość w podejściu do uczestników okazały się jednym z najcenniejszych atutów wykonawcy usługi szkoleniowej.

Bogaty harmonogram szkolenia uwzględniał przede wszystkim ciekawie przygotowane warsztaty, ćwiczenia tematyczne angażujące do aktywnego udziału wszystkich uczestników spotkania. Poszczególne kwestie i zagadnienia omówione były na podstawie wielu konkretnych przykładów przedstawianych zarówno przez trenerów jak i przez samych uczestników szkolenia. Wiedza zawodowa i umiejętności interpersonalne zostaną z całą pewnością wykorzystane przez pracowników zaangażowanych w realizację PO KL w województwie warmińsko – mazurskim.

Firma Pathways Polska Sp. z o.o. była również organizatorem szkolenia dla osób na stanowiskach zarządzających pt.: Leadership Intensive Development” (Intensywny Program Rozwoju), w którym brałem osobiście udział w Krakowie.

Szkolenie posłużyło realizacji idei przywództwa i jej praktycznego doskonalenia w kontekście rozwoju partnerstwa. Współpraca z osobistym konsultantem miała niesamowity wpływ na doskonalenie umiejętności wykorzystywania konfliktów i oporów do wprowadzenia pozytywnych zmian, prowadzenia efektywnej komunikacji, radzenia sobie z emocjami, zwiększenia odpowiedzialności i wpływu na rozwój oraz wzmocnienie współpracy z partnerami, a także na nowe formy motywowania zespołu.

Konstrukcja programu szkolenia LDI oparta została na praktycznych metodach budowania wewnętrznego autorytetu, inspiracji do rozwoju umiejętności interpersonalnych i podniesienia osobistej efektywności zarządzania zasobami ludzkimi.

Z perspektywy czasu jaki upłynął po zakończeniu ww. szkolenia zasadnym jest stwierdzenie, iż najcenniejszą wartością dodana LDI jest długotrwały efekt oddziaływania oraz potrzebie nieustannego zagłębiania i odkrywania dobra w sobie i innych.

Na podstawie pozytywnych doświadczeń pragnę zarekomendować kompetencje firmy Pathways Polska Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, w zakresie ww. usługi szkoleniowej.

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

 Michał Opieczyński

Europejski Fundusz Społeczny