IBM

Firma Pathways w 2011 roku zrealizowała cykl szkoleń rozwojowych dla menadżerów IBM BTO. Program poprzedzony był wnikliwą analizą potrzeb szkoleniowych, w której brali udział: dyrektor centrum, menadżerowie oraz dział HR. W oparciu i powyższą analizę firma Pathways stworzyła autorski program rozwojowy dla menadżerów. Warsztaty oparte były o poniższe metody pracy: wywiady indywidualne z menadżerami szkolenia: ”Przywództwo i strategia” oraz ”Współpraca i komunikacja” coaching Cały program przeprowadzony został bardzo profesjonalnie, a szkolenia uzyskały pozytywne oceny uczestników.   Lidia Lesiecka Training and Development Team Leader IBM BTO Business Services Sp. Z o.o.
IBM