Lajkonik Snacks Sp. z.o.o

Potwierdzam, że Pathways Polska Sp. z.o.o współpracowała z firmą Lajkonik Snacks Sp. z.o.o przy realizacji szkolenia:

KOMUNIKACJA Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM ZEWNĘTRZNYM

w terminie 13-14; 20-21 i 26 października 2015 r. realizowanej dla 20 pracowników naszej firmy.

Usługa ta została zrealizowana terminowo, z należyta starannością i profesjonalizmem. Na szczególne podkreślenie zasługują następujące obszary pracy trenerów

Otwartość i zrozumienie naszych potrzeb, zaangażowanie i przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje a także bardzo dobra organizacja czasu.

Uczestnicy deklarują, że szkolenie wpłynęło na rozwój ich wiedzy i umiejętności, dzięki czemu w pełni zaspokoiło nasze wymagania.

Współprace z firmą Pathways Polska uważam za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową świadcząca wysokiej jakości usługi.

Dorota Grądzka specjalista ds. personalnych Lajkonik Snacks Sp. z.o.o

Lajkonik Snacks Sp. z.o.o