Orange Polska

Potwierdzam, że Pathways Polska Sp. z.o.o współpracowała z firmą Orange Polska przy realizacji gry integracyjnej Wspólny Dom w terminie 19-20 XI 2015 r. realizowanej dla 40 pracowników naszej firmy.

Usługa ta została zrealizowana terminowo, z należyta starannością i profesjonalizmem. Na szczególne podkreślenie zasługują następujące obszary pracy trenerów:

Otwartość i zrozumienie naszych potrzeb, zaangażowanie i przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje a także bardzo dobra organizacja czasu.

Uczestnicy deklarują, że szkolenie wpłynęło na rozwój ich wiedzy i umiejętności, dzięki czemu w pełni zaspokoiło nasze wymagania.

Współprace z firmą Pathways Polska uważam za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową świadcząca wysokiej jakości usługi.

Robert Urbszys Dyr.Operacji i Administracji Sprzedaży

Orange Polska