Play P4

W dniu 1 grudnia 2015 roku firma Pathways przeprowadziła dla 40 pracowników spółki P4 (operator marki Play) warsztat mający na celu podniesienie poziomu współpracy pomiędzy naszymi zespołami.

Przed szkoleniem facylitatorzy Pathways przeprowadzili diagnozę sytuacji za pomocą platformy ProReal. Przeprowadzonych zostało 5 sesji (dla każdego zespołu oddzielnie), każda sesja trwała około 2 godziny. Zebrane materiały sesji w formie filmu zostały pokazane na warsztacie i wykorzystane w dyskusji. Wynikiem warsztatu było wypracowanie zasad komunikacji i wzajemnego traktowania

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili spotkanie, w szczególności profesjonalizm prowadzących: Pana Dariusza Palucha oraz Pana Michała Wizentala, oraz to, że warsztat był dopasowany do ich potrzeb i wymagań.

Współpraca podczas realizacji warsztatu przebiegała w sposób sprawny, rzetelny i terminowy. Zarówno strona organizacyjna, jak i samo prowadzenie warsztatu nie tylko pozostały bez zarzutu, ale przyniosły nam wiele pozytywnych wrażeń, dlatego też możemy polecić firmę Pathways jako rzetelnego i profesjonalnego partnera szkoleniowego.

Katarzyna Chabior HR Business Partner

Play P4