ZDALNA SZKOŁA FACYLITACJI

Stworzenie Zdalnej Szkoły Facylitacji jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby świata biznesu. W czasie gdy wiele spotkań przenosi się do trybu zdalnego, wierzymy, że nie może zabraknąć w nich Facylitacji.

Nasza Zdalna Szkoła Facylitacji łączy w sobie najważniejsze elementy Szkoły Stacjonarnej takie jak: podstawowe umiejętności facylitatora: ujawnianie emocji, konfrontowanie, docenianie, strukturyzowanie, nadawanie znaczenia i planowanie. Rozmawiamy na temat umiejętnego balansowania pomiędzy znajomością procesu grupowego i podążaniem za nim a stosowaniem narzędzi, struktur i zadań.

Duży nacisk kładziemy na przygotowanie facylitatora przed samą jego aktywnością – uczymy nawiązywania kontraktu trójstronnego między klientem, grupą a facylitatorem. Pogłębiamy wiedzę na temat faz rozwoju zespołu i na temat oporu, przerabiając wszystko „na własnej skórze”, bo metoda Pathways to nauka przez doświadczenie, owocująca lepszym zrozumieniem dynamiki grupowej.

Każdy z uczestników doświadczać będzie prowadzenia Facylitacji zdalnej wraz z elementami feedbacku od grupy i Facylitatorów.

Dużo zajmujemy się rolą facylitatora; z naszego punktu widzenia jego podstawową funkcją jest obniżenie napięcia w grupie i obniżenie lęku, bo tylko wtedy pojawia się zaangażowanie i twórcze myślenie. Uczymy się rozpoznawania przejawów oporu, jego funkcji informacyjnej i konstruktywnego przechodzenia przez niego.

Szkoła podzielona będzie na 3 części – początek (budowanie zaufania i otwartości), środek (praca z oporem) i koniec (facylitacje własne uczestników).

Daty Zdalnej Szkoły Facylitacji:

1 moduł: 20-21-22 kwietnia 2022

2 moduł: 11-12-13 maja 2022

3 moduł: 1-2-3 czerwca 2022

Cena Zdalnej Szkoły Facylitacji:

Cena: 7 900 zł netto + 23% VAT (9 717 zł brutto).

Cena zawiera:

– Szkolenie złożone z 3 modułów (9 dni szkoleniowych, 45h)

– Certyfikat ukończenia Zdalnej Szkoły Facylitacji

– Materiały Szkoleniowe (w formie papierowej oraz elektronicznej)

– 2 facylitatorów

– Dodatkowe spotkanie techniczne z Facylitatorem

Więcej informacji o Szkole Facylitacji Zdalnej znajduje się na stronie: szkola-facylitacji.com.pl

ZDALNA SZKOŁA FACYLITACJI