SZKOŁA FACYLITACJI ZDALNEJ

Stworzenie Szkoły Facylitacji Zdalnej jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby świata biznesu. W czasie gdy wiele spotkań przenosi się do trybu zdalnego, wierzymy, że nie może zabraknąć w nich Facylitacji.

Nasza Szkoła Facylitacji Zdalnej łączy w sobie najważniejsze elementy Szkoły Stacjonarnej takie jak: podstawowe umiejętności facylitatora: ujawnianie emocji, konfrontowanie, docenianie, strukturyzowanie, nadawanie znaczenia i planowanie. Rozmawiamy na temat umiejętnego balansowania pomiędzy znajomością procesu grupowego i podążaniem za nim a stosowaniem narzędzi, struktur i zadań.

Duży nacisk kładziemy na przygotowanie facylitatora przed samą jego aktywnością – uczymy nawiązywania kontraktu trójstronnego między klientem, grupą a facylitatorem. Pogłębiamy wiedzę na temat faz rozwoju zespołu i na temat oporu, przerabiając wszystko „na własnej skórze”, bo metoda Pathways to nauka przez doświadczenie, owocująca lepszym zrozumieniem dynamiki grupowej.

Każdy z uczestników doświadczać będzie prowadzenia Facylitacji zdalnej wraz z elementami feedbacku od grupy i Facylitatorów.

Dużo zajmujemy się rolą facylitatora; z naszego punktu widzenia jego podstawową funkcją jest obniżenie napięcia w grupie i obniżenie lęku, bo tylko wtedy pojawia się zaangażowanie i twórcze myślenie. Uczymy się rozpoznawania przejawów oporu, jego funkcji informacyjnej i konstruktywnego przechodzenia przez niego.

Szkoła podzielona będzie na 3 części – początek (budowanie zaufania i otwartości), środek (praca z oporem) i koniec (facylitacje własne uczestników).

Daty Szkoły Facylitacji Zdalnej:

1 moduł: 27-29 maja

2 moduł: 24-26 czerwca

3 moduł: 15-17 lipca

Cena Szkoły Facylitacji Zdalnej:

Cena: 6000 zł netto + 23% VAT (7 380 zł brutto).

Cena zawiera:

– Szkolenie złożone z 3 modułów (9 dni szkoleniowych, 45h)

– Certyfikat ukończenia Szkoły Facylitacji Zdalnej

– Materiały Szkoleniowe (w formie papierowej oraz elektronicznej)

– 2 facylitatorów + osobę techniczną do pomocy

– instrukcje użycia podstawowych narzędzi do prowadzenie facylitacji zdalnej (Zoom, Mural, Google Forms).

Więcej informacji o Szkole Facylitacji Zdalnej znajduje się na stronie: szkola-facylitacji.com.pl

SZKOŁA FACYLITACJI ZDALNEJ