Rozwój Zespołów Zarzadzajacych

Zespoły które można nazwać High Performing mają charakterystyczny klimat pracy, łączy ich wysokie nastawienie na zadania i równie duże skupienie na relacjach. W takich zespołach ludzie wykonują niesamowitą pracę i cieszą się z tego procesu, niełatwe sytuacje są traktowane tylko jako lekcje do uczenia się. Taki zespół może przeprowadzić trudną zmianę i nie będzie ona traumą dla nich. Jak oni to robią? Czy takie zespoły tworzą się przez przypadek i co można zrobić, aby przenieść zespół do strefy High Performing.

Cele / rezultaty:

  • Podniesienie efektywność biznesowej zespołu.
  • Zbudowanie szczerych relacji pomiędzy ludźmi w zespole oraz interakcji skoncentrowanych wokół równowagi: relacja/zadania.
  • Zburzenie murów cynizmu, wyrachowania, braku zaufania, które powstrzymują zespoły przed efektywnością.·         Określenie jasnych zasad współpracy i jej mierników.
  • Zwiększenie samoświadomość w zakresie komunikacji interpersonalnej i dynamiki pracy grupy.
  • Mocne, wewnętrzne zintegrowanie zespołu z celami biznesowymi i wizją firmy.
  • Feedback – praktyka i wprowadzenie nawyku stosowania informacji zwrotnej, gdy tylko pojawiają się nieporozumienia, konflikty i sytuacje sporne.
  • Wzrost umiejętności facylitacyjnego stylu prowadzenia własnych zespołów.
  • Podniesieni energii zespołu do działania i mierzenia się z trudnościami.

Programy są złożone z kilku elementów:

– Diagnoza

– Coaching indywidualny

– Team coaching

– Program Leadership Development Intensive

– Trening Umiejętności Interpersonalnych dedykowany kluczowej potrzebie zespołu np. umiejętności coachingowe

– Trening Umiejętności Facylitacji pracy zespołu

– Regularne przeglądy i ewaluacja programu– spotkania check-point.

Rozwój Zespołów Zarzadzajacych