Gry w budowaniu zespołów

W grach zespołowych wprowadzamy w życie ideę nauki przez doświadczenie.

 • Działania praktyczne – wymagające zadania i gry zespołowe indoor lub outdoor traktujemy jako lustro codziennego funkcjonowania zespołu, w którym odbijają się dobre i złe mechanizmy współdziałania.
 • Omówienia/refleksja – z analizy przebiegu zadania wyciągamy wnioski i naukę, dotyczące zarówno umiejętności jak i zachowań uczestników, które mają wpływ na ostateczny rezultat ich pracy.
 • Teoria – budujemy modele teoretyczne, wspierające wnioski z poprzedniego etapu.
 • Adaptacja – wdrażamy zastosowania wniosków i nabytej wiedzy w kolejnych zadaniach na szkoleniu (a także w późniejszej pracy).

Realizacja zadań w grach nie wymaga od uczestników ponadprzeciętnej sprawności fizycznej, zapewniając równocześnie zdrowy ruch i integrujące zespół emocje. Do wykonania zadań niezbędna jest sprawna współpraca całego zespołu oraz umiejętności organizacyjne.

Tematyka zadań:

 • współpraca;
 • komunikacja;
 • orientacja na wspólny cel;
 • budowanie zespołu;
 • zarządzanie ludźmi;
 • zarządzanie zmianą;
 • zarządzanie kryzysowymi sytuacjami;
 • zarządzanie czasem;
 • zarządzanie projektem.
Gry w budowaniu zespołów